ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2022
*WEKSLOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1690
Formy: cz. ter. lp 1. os. weksluję
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
# Użycia metajęzykowe: # [Verba] [...] Turbuię Weksluię Wizytuię Womituię. WojnaInst 164
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK