W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.08.2023
PLON rzecz. m
Warianty fonetyczne: PŁON
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy: lp M. płon // plon; D. plonu // płonu; B. uż. nżyw. plon; N. plonem; Ms. plonie; ~ lm M. uż. nosob. plony // płony; D. plonów; B. uż. nosob. plony; N. płony // plonami
Znaczenia:
1. »niewola, jasyr«
2. »łup, zdobycz«: [...] Tegoż dniá dali znáć/ że ludzie z vkráiny nászey zebrawszy sie/ y przyłączywszy sobie cos ludzi służebnych/ wpadszy plonu niemáło zabrali [...]. BielDiar Av. [...] kupcy z inszemi Iák Boiáry/ tákże też z przedniemi Mieszcżány/ Ewine cory żony ich/ z drugimi Pány Całkiem práwie się kłádli w prochy zápalone/ Kędy w iednym momenćie duchy záduszone. Iuż ná swe obiecáne mieyscá poszły pędem/ Epeusowy záś płon zdrádliwy swym rzędem. OzimSzturm B [Aiijjv]. [...] obawiáiąc się áby nas Hárcem nieprzyiaćiel nie zábáwiał/ plon pozágorámi vwodząc záżył [hetman] tákiego stratagemma. Pogrom A4. A ták zá łáską Bożą w noc godźiná było/ Iáko się woysko Polskie szcżęśliwie wroćiło Ná Tátárskie Koszysko kędy wszytkie plony Zostáły odbieżáne/ Kázány y kony/ Ktorych koni w ráchunku ośmdźieśiąt tyśięcy/ Dźieśięć tyśiąc Kázánow/ álbo co więcey. DobrociesRel B3v. Dosyć Tatar korzyści i plonu miał wiele, Skórę z freza i mięsa na cztery niedziele. PotFrasz4Kuk I 372.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: