W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2023
*ADHERENT rzecz. m
Słowniki:
SXVI, SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L nie notują
Formy: lp B. uż. żyw. adherenta; N. adherentem; ~ lm M. uż. osob. adherenci // adherentowie; D. adherentów; C. adherentom; B. uż. osob. adherenty // adherentów; N. adherenty // adherentami
Etymologia: <z łac. adhaerens, -ntis>
Znaczenia:
»stronnik, sojusznik; przyjaciel«: A tym więcej tuszono temu, że wiedzieli to adherentowie jego, iż tego przy śmierci żałował barzo, w czym i w liście swym do KJMci dał się zrozumieć. DyskZacCz II 363. Vczyniwszy Pospolstwo bunt Seremeta zabili y iego adherenty. ŻółkPocz 39. Pfaltsgraf iako skoro s Koscierzyna wypadł u Xiązęcia Brunsuickiego przesz wszytek czasz dyszał, solicituiąnc adherenty swoie ad nouos tumultus. OssJŻyw 53v. Na Seymikach y Seymach bywa/ gdy kto chce czego dopiąć/ stara się mieć iako naywięcey adherentow swych. SzemGrat 58. [...] cnotliwemi y mężnemi Cawállerámi będąc/ Szlácheckiego vrodzeniá swego/ sromotną zdrádą y conspirácyą przećiwko wszytkiemu Páństwu Rzymskiemu/ y przećiwko pomázańcowi Bożemu Cesárzowi I. M. nie mieli mázáć/ y ná to przystáć/ decydował był/ gdyby nie zezwolili/ onych po Turecku vdawić/ á Vrzędy ich drugim swoim Adhaerentom y Conspirántom/ przećiwko przyśiędze podźielić. RelWall Av-A2. Adherentowie Kardynałá de Retz myslili fákcyie odnowić [...] dawną proskrypcią. MerkPol 183. Tak że z Wielkiego X. Lgo przeproszeniem Venerabunt IkM Urodzeni Synowie y wszyscy ad herenci. PasPam 209v. Urazy [...] daruięmy [...] Osobliwie Urodzonemu Ierzemu Lubomirskiemu, Synom iego, Sługom Adherentom. PasPam 210v. Iakobym samego siebie zabił/ kiedym życzliwego zdawna domowi memu utracił adherenta. PisMów II 310. Na ten Seym Lubelski z Wielkiey Polski obrano Posłow takich, ktorzy byli Szwedzcy duszą i Ciałem iawni adherenci. OtwFDzieje 104. Blisko tego Kościoła iest PARLAMENT, do ktorego idący, ná prętach żełaznych widać głowy zátknięte Kromwela y dwoch Adherentow iego, ktorzy Karolowi I. Sztuartowi Regnántowi swemu inaudito exemplo, oblegszy go w Pałácu Withall, ná theatrum pubIicznym głowę toporem, ucięli. ChmielAteny II 279. Adherenci [Maksymiliana] darowani Sądem, z tąd zgoda stała się Rzeczypospolitey tylko w Sercu nienawiść. ŁubHist 71.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL