W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2007
*ADHORTOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
SXVI notują
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: cz. prze. lp m 3. os. adhortował; ~ im. wsp. adhortując
Etymologia: <łac. adhortari>
Znaczenia:
»zachęcać, napominać«: Kniaź Hołowczyński też chorągiew swoję zwinąć kazał. Pisałem prosząc, adhortując, aby tego nie czynił. RadziwKSprawy 178. Imć P. Kanclerz Koronny ieszcze mu [posłowi] krótcey powiedział od Krzesła, upewniaiąc imieniem Pańskim, że grato przyimuie animo propensa vota Izby Poselskiey, adhortuiąc ad sollicitam boni publici curam. DiarSejm1672 7. Xiądz Pikarski kazał na te słowa [...] Adhortował, żeby długą zwłoką nie zarobić Panu na exprobratią gnuśności. DiarSejm1672 8.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL