W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2016
*ADIUNGOWANY im. przym. bier.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1728
Formy: lm M. nmos adiungowane
Etymologia: <łac. adiungere>
Znaczenia:
»przyłączony«: Nastąpiła potym elekcya pod Warszawą ziechały się tam Wojewodztwa Wielkopolskie, i insze tey Prowincyi adjungowane. OtwFDzieje 129.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL