ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2015
*WELICZESTWO rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. weliczestwa
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka:ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2021
WIELICZESTWO rzecz. n
Warianty fonetyczne: WIELICZESTWO, *WIELICZEŃSTWO, *WELICZESTWO
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1661
Formy: lp M. wieliczestwo; D. wieliczestwa // wieliczeństwa // weliczestwa; C. wieliczestwu; B. wieliczestwo; W. wieliczeństwo; ~ lm C. wieliczestwom
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiCarskie Wielicżestwo zdradźili/ y poddáli się Krolowi Polskiemu/ y z Tátárami ṕrzymierze vcżynili/ á Cárskiego Wielicżestwá Boiarżyná Woiewodę y Námięstniká Biáłoieźierskiego Wáśiłá Boryszowicá/ Szeremetá z Towárzystwem Woyskowym/ y z Kozakámi ktorzy po tey stronie Dnieṕrá z dalszych Miást w oboźie byli ṕorzućili/ á sam Hetman z Woyskiem odstąṕił ku Biáłey-Cerkwi/ y ṕosiłku zadnego nie dał... MerkPol 169. ...zacżym wy ṕrzyiaćiele naszy pámiętáiąc ná Bogá/ y ná ṕráwosławną Chrżeśćiáńską wiárę/ y na swoię obietnicę/ y ṕrzyśięgi ku Cárskiemu Wielicżestwu/ zwodźićielow Hetmáná Ierzego Chmielnickiego/ y inszych iego ṕoradcow/ ktorzy zdrádźili Ieg[o]. MerkPol 169. Prześwietłe Wielicżestwo/ was sług swoich wiernych będźie miał w swoiey wielkiey oṕátrznośći Cárskiey lepiey nizeli przedtym/ y od kazdego Nieprzyiaćielá będźie was bronił. MerkPol 169.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK