W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2007
ARCHIBISKUP rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1684
Formy: lp M. archibiskup
Znaczenia:
»arcybiskup«: Urzędy ziemie wołoskiej Duchowieństwo 1. Arcybiskup i metropolit soczawski i wszytkiej ziemie. Tytuł jego taki: Miłością Bożą archybiskup i metropolit soczawski i wszytkiej Ziemi Mołdawskiej, egzarcha S. S. Konstantynopolskiego tronu. CosHistCzam 296-297.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ARCYBISKUP.
Autorka: KS