ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2022
*WIKARYJSKI przym.
Warianty fonetyczne: *WIKARYJSKI, *WIKARYSKI
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1650
Formy: lp B. n wikaryjskie; Ms. m wikaryskim; ż wikaryjskiej
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji...są też drugie [dzwony] ále iuż mnieysze głosu iednák náder wdzięcznego/ y wielkiego/ á to w drugiey wieży Wikáriyskiey rzeczoney... PruszczKlejn 14. Ksiądz Jakub Wikaryj, dziękując Pannie Naświętszej przy wotywie swej, iż gospodarstwo wikaryjskie skończył, oddał votum, talar bity, na którym Panna Naświętsza wybita jest. InwDomLwowGęb 326.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK