W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2009
*ADLABOROWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634-1689
Formy: cz. prze. lp m 3. os. adlaborował
Etymologia: <łac. adlaborare>
Znaczenia:
»trudzić się, starać się o co«:
Rekcja: w czym
Przez te dni zmowiny stanęły JMciej Pana Ustrzyckiego, i kontrakty spisane (zostały). W czem najbardziej adlaborował Pan Pawłowski sługa. WierzbKon 219.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz alaborować.
Autorka: DL