ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2010
KONTRAKT rzecz. m
Słowniki:
L, SWil, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy:
Znaczenia:
»umowa«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kontrakt arendowny (sz. zm.): Przy ktorym kontrakcie Arędownym zadney sypki y Sufficiency dla wiktu nie pozwolono a przeto rezyduiąc za Rozkaze[m] Imsci [Dobrodzieja] w Dąbrownie przez Niedziel Iedynaście kosztowało mię Talerow bitych 250. SapANot 6. [...] jeżeli anticipować zechcą Summę na dalsze trzyletnie Arędowne kontrakta, gdy krol Imsc przymie Summę podług konwencyi z nami postanowioney podczas Seymu Grodzienskiego. SapADiar 1. Odiechał ImX Theolog do Dereczyna dla podania ImPanu Orzesce Woyskiemu Pinskiemu Maiętności Iezierniey y dla Podania Dereczyna ImPanu Bułharynowi Prawem zastawnym wzięcia oraz od ImPa[na]Bułharyna kontra ktu na Rok Arędownego. do Roku 1731. SapADiar 99. Tymczasem Zabiełło, marszałek kowieński, otrzymał od Fleminga, podskarbiego wielkiego W. Ks. Lit., kontrakt arendowny na Rzeczycę Pociejowską in contiguitate z Czemerami będącą.. MatDiar I, 363. Ujął się mocno hetman za marszałka kowieńskiego i tak te oskarżenia dissipavit, ale podobno prawdziwe to było doniesienie, bo marszałek kowieński, lubo sam przede mną twierdził, że Rzeczycę Pociejowską, dobra w województwie brzeskim lit. leżące, kontraktem arendownym od Fleminga, podskarbiego lit., trzyma i pieniądze mu corocznie płaci, jednak się to potem pokazało, że darmo trzymał. MatDiar I, 450.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kontrakt chłopski: Accidens podstarościego [...] od kontraktu 3-letniego, chłopskiego na posiodłowisko [gr.] 18. InwPuck 134.
Związki frazeologiczne: w kontrakt się wdawać: ◆ kontrakt spisać (sz. zm.) »zawrzeć umowę utrwaloną pisemnie, zredagować dokument zawierający warunki umowy«: Kontrakt o te dobra spisałęm y piniądze wyliczyłem przed Szescią Lat. PasPam 248v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: