W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2020
*ARESZTOWANIE rzecz. n
Słowniki:
SXVI, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L, SWil nie notują
Formy: lp D. aresztowania
Znaczenia:
»zajęcie, zarekwirowanie majątku«: Summę [...] zaaresztowali [Mikołaj Kliś i ks. Brzeski] [...] przez co sobie szkody wielkie rachuje [Wojciech Kliś] dla aresztowania tych pieniędzy. ActScabVet 85.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ARESZT, *ARESZTACJA.
Autor: PK