W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2015
ARESZTOWAĆ czas. dk/ndk
Warianty fonetyczne: ARESZTOWAĆ, ARESTOWAĆ, HARESTOWAĆ
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: bezok. harestować // arestować // aresztować; ~ cz. przy. pr./cz. ter. lp 1. os. arestuję // aresztuję; lm 3. os. aresztują; ~ cz. prze. lp m 3. os. arestował // aresztował; lm mos 3. os. aresztowali; ~ cz. przy. złoż. lm zneut 1. os. będziemy aresztować; ~ tr. przyp. lm mos 3. os. aresztowaliby; ~ tr. przyp. prze. lp m 1. os. aresztowałbym był; ~ nieos. cz. prze. arestowano
Etymologia: <śr. łac. arrestare>
Znaczenia:
1. »pozbawi(a)ć wolności; osadzić, osadzać kogo w areszcie«:
Rekcja: kogo, co
Aréstuię cudzoziemcá/ ábo pod inszym vrzędem żyiącego nászyńcá. Kn 9. Aréstuię/ zápowiádam/ hámuię vrzędnié nászyńcá [...]. Kn 9. Tych wszystkich trzech [studentów] nazaiutrz u D. Wagnera aresztuią. GollPam 19. Gołemu powołaniu wierzyć nie trzeba, ażby przytoczył znaki y przyczyny za ktoremiby mogł się sędzia iąć poimane[go], a przynamniey go harestować, abo zaręczyć, przypozwać, poimać. WisCzar 86.
Przenośnie: Słuszniey w śmiertelnym Panow naszych Ciele nieśmiertelną do długiego panowania aresztować usiłuiemy duszę. Cóż tedy mowię za przyczyna iest takowey Pana swobody? DanOstSwada I, 13.
2. »(za)rekwirować rzeczy lub pieniądze; zająć, zajmować je«:
Rekcja: co
Naznaczamy urodzonych p. Andrzeja Grudzińskiego i p. Macieja Wałdowskiego, aby [w] nas wszystkich imieniu 2.000 grzywien u p. żupnika bydgoskiego w żupie bydgoski pieniędzy p. żupnika ruskiego aresztowali. AktaPozn I/1 231. Aréstuię/ zápowiádam/ hámuię vrzędnié naszyńca/ ábo co iego v kogo. Kn 9. Holendrowie dwá Okręty fráncuskie u siebie áresztowáli/ którzy z Księżą rożną puściły sie do Chiny. MerkPol 7. Nie przykrząc się nam, gdy iusz nas sprobował, Do rosprawy go [srebro] przy nas arestował. OblJasGór 109v. Te Dwadziescia Tysięcy ktore mi dali Cystersowie będziemy Aresztować juditialiter. SapADiar 49.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ARESZTOWANY
im. przym. bier.
Formy:
Znaczenia:
»pozbawiony wolności; osadzony w areszcie«: Jan [...], o którego czyni p. Mieskowski [s] prawem i aresztowany jest przy jmp. Górzyńskiej, tedy ma być dotąd, póki się prawo o niego nie skończy. InwKal I 91-92. Poczet takiego wytrąbionego przez Rotmistrza albo Porucznika ma bydź aresztowany. ArtWoj 151.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kondemnata aresztowana:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM