W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2015
*BEKAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1764
Formy: cz. ter. lp 3. os. beka się
Znaczenia:
myśl. »o niektórych zwierzętach, np. danielu, jeleniu: łączyć się w pary w okresie godowym, parzyć się«: Beka się ieleń. der Hirsch ist der Brunst. la cerf est en rut. T III 31.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM