W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2022
AKTEON rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. Akteon; D. Akteona; B. uż. żyw. Akteona; N. Akteonem
Znaczenia:
1.mit. nazwa osobowa »myśliwy, który zobaczył kąpiącą się Artemidę - Dianę, z jej rozkazu zamieniony w jelenia i rozszarpany przez własne psy«: [Do Diany:]Ty psom rozszarpać dałaś Akteona/ ze na cię okiem poyźrzeć śmiał wszetecznym. TwarSDaf 119. Widząc go [Hirpina] Daulet: rzecze [...] Kto się bawi Lassem, Lepiey niedzwiedzie nisz Ludzi pamięta, Odpowie Hirpin: Rzadkiem bywszy wdomu, Sam Panie gosciem: dziwujesz sie komu? Y tylko czekac zec wyrosną rogi, A zatym cię psi z Akteonem ziedzą, Iesli z nagiemi podkasz sie gdzie, Bogi. PotSyl 17.
Przenośnie: Już bisurmański Akteon swoich spuścił brytanów do kniei twoich. ZbierDrużWir I 124.
2.przen. »oszukany, nieszczęśliwy mężczyzna - myśliwy«: Dawne rzeczy wspominam, widząc cię, mój drogi, Boś oraz i myśliwy, i masz na łbie rogi. Albo nie wiesz, że kiedy z charty jedziesz w łowy, Jupiter do Dyjany twojej na rozmowy? Zjedząli cię jeszcze psi, bo zastawiasz kmiecie, Inszego Akteona nie trzeba na świecie. PotFrasz4Kuk I 347.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS