W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2009
ALANDZKI przym. od nazw. ALAND (wyspa na Morzu Bałtyckim)
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1728
Formy: lp M. m alandzki; D. m alandzkiego; lm B. nmos alandzkie
Znaczenia:
»odnoszący się do wyspy Aland na Morzu Bałtyckim«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: pakta alandzkie: A car, jako się niżéj pokaże, potém opuściwszy króla Augusta cicho w traktat wszedł ze Szwecyą, najmniejszéj wzmianki o królu Auguście ani o rzeczypospolitéj w pakta allandzkie nie włożywszy. OtwFDziejeCzech 188. ▲ pokój alandzki: [...] w Litwie toż się działo, co w wielkiéj Polsce i Prusach, ustawicznie tamże przechody [wojska moskiewskiego], i tam i sam, i odpoczywania czynili, dokąd pokoju allandzkiego nie uczynił car w r. p. 1719. OtwFDziejeCzech 187. ▲ traktat alandzki: Stanęła ta liga w przeszłym roku 1719, podpisana 5 Januarii, piérwéj niż traktat allandzki Moskwy z Szwecyą doszedł. OtwFDziejeCzech 338.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM