W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2009
ARGUMENT rzecz. m
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. argument; D. argumentu; C. argumentowi; B. uż. nżyw. argument; N. argumentem; Ms. argumencie; ~ lm D. argumentów; B. uż. nosob. argumenta; N. argumentami // argumenty; Ms. argumentach
Etymologia: <łac. argumentum>
Znaczenia:
1. »dowód, motyw, uzasadnienie, racja«: Kiedy też kto co zgubionego najdzie, wrócić nie powinien, bo także Bóg wielieł, żeby ten zgubił, a on nalazł. Takiemiż argumenty ci, co się sobie mędrszymi zdadzą, drugich na wojnę animują. NiemPam 243. Ich Świętobliwości nie słowne argumenta, lecz same Błogosławione Reliquiae pokazano y obwołano. KalCuda B1. Tylkoby vszy zatuliwszy słuchać takich Argumentow od Chrześcianina y Katholika [że nie liczą się racje teologiczne]. BanHist 45. Te tedy vtarczki Filozowskie bywaią czynione dwa kroć w tydzień/ lubo to są y od samych Professorow argumentami trudnemi zawichłane. PruszczKlejn 23. Discurs niech stawa wedla woli y Argumenta formuią Wmci wedla dzikiey phantasiey swoiey. AndPiekBoh 67. Taki argument, iest to pocisk zamierzony na iednego złego, a rzucony na obrażenie wszystkich. JabłSkrup 87. Wiara tedy dowod iest [istnienia Boga w Trójcy św.] abo argument skryty. BirkNiedz 154.
2. »streszczenie rozdziału utworu literackiego; zapowiedź, o czym będzie mowa«: Księgi Pierwsze METAMORPHOSEON [...] Argument Przedmowy. OvOtwWPrzem 1. Argument sceny. Apollo wygnany z Nieba [...] u Admeta Krola Thessaliey dziewięć lat pasł owce. TwarSDaf 44. NAWIGACYJEJ MORSKIEY ROZDZIAŁ SZÓSTY ARGUMENT Jan Zawadzki, starosta pucki, do Roztoka wjeżdża. BorzNaw 145. Argumenta będzie trzeba do każdey księgi popisać. OblJasGór 2v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK