W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2019
*ALZERB rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1633
Formy: lp D. alzerbu
Etymologia: <tur. al(zerb) 'bicie, uderzanie, wybijanie (pieniędzy)'>
Znaczenia:
»turecki urząd kontroli towarowej«: Tamże w [Lemnie], kędy Wulkanus pod ciężkim tchnie młotem, sławną tę kopią glinę [...] Tamże, gdzie tej rudery nabiorą sowito, znaczne pewnie przychodzi cesarzowi myto, dopiro szyby one beglerbek alzerbu cesarskiego sygnetem pieczętuje herbu. TwarSLegK 118.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS