W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2020
UMBELA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: UMBELA, UMBELLA, UMBEŁA
Słowniki:
Kn (umbela), T (umbela), L (umbela; pod: umbra; XVII), SW (umbela) notują
SStp, SXVI, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. umbela // umbella // umbeła
Znaczenia:
»zasłona od słońca, parasol«: Umbélá/ vide Cięnnik. Kn 1186. Umbeła/ v. ćiennik. SzyrDict 457. Piotr do iego adherentow rzekł: żebyśćie wiedźieli że to prawdźiwa Wiárá/ ktorą ia wyznawam i uczę/ á że wászá fałszywa; Bogá pokornie proszę/ áby ten upał słoneczny od ludu oddalił; i Krzyż ná powietrzu uczyniwszy/ záraz iák namiot iák/ ábo umbella nád ludem Kátolickim chmurá widźiáná/ ktora od upáłu owego ich obroniłá. KwiatDzieje 74. Umbella, baldachinek Un parasol DykcFranc 54.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz umbrakulum, umbrela.
Autor: WG