W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2013
GNIAZDO rzecz. n
Słowniki:
SStp, SXVI, Kn, T, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP notują
Formy: lp M. gniazdo; D. gniazda; B. gniazdo; N. gniazdem; Ms. gniazdzie // gniezdzie; ~ lm M. gniazda; B. gniazda; Ms. gniazdach
Znaczenia:
1. »schronienie z gałęzi, trawy, gliny itp. przygotowane przez ptaki lub inne zwierzęta do wylęgu i wychowania potomstwa; legowisko«: Trznadel [...] iawnie na gniazdo nosił między gęstwą ludzi y z budowawszy ie nasiadł na swoich Iaykach y wylągł ie. PasPam 87v. To cudowna że kiedy mi zbudowano Chłodnik przed Namiotem, zbrzezowego Chrostu zaraz w ten że dzięń począł sobie robic gniazdo Trznadel u samych drzwi mego Namiotu w płocie owego chłodnika. PasPam 87v. Widział wszystko, że mię ptastwo słucha, widział że się na gniazdzie da pogłaskać. PasPam 254. Są też ptacy apodes, jako o nich piszą, Bez nóg: latają tylko, leżą abo wiszą [...] Ludziom przykładem [...] człek [...] niech przy wyższym gniazdo lepi stropie [...] Choć ma nogi, jako człowiek chodzi – Duchem lata z anioły, jako ci apodzi. PotMorKuk III 64. Gniazdá im [synogarlicom] vpleść z słomy, y tąsz świeżą znowu vtártą miękko vsłáć z pierzem dártym, á ták zá tákowym dozorem, nie trudno będzie o przychowek, tylko cichość im záchowáć, áby iákiego grzmotu, huku, y dźwięku zbáłuszeniem, ile gdy ná gniazdách siedzą niebywáło. HaurSkarb 129. Jeżeli chcesz miłość sprawić między iakiemi dwiema, weś kamień nazwany Echites, od inszych zowie się Aquileus abo Orli kamień, bo go Orłowie w gniazda swoie kładą, iest zaś koloru iakoby purpurowego, a znayduie się nad brzegami Oceanu, a podczas w Persyey. AlbSekr 261. A czemuż my, kiedy się nasz [orzeł] począł odmładzać, Mąmy [...] Obcego szukać w gniazdo iemu wite; Na coż świat, szukaiąc go bezrozumnie krążyć? PotPocz 5. On [Bóg] ie [kruki] ná gniazdzie liczy, on karmi, on poi, poki Ociec y Mátka, znowu nieprzystoi. Więc imo wszelkie ptastwo co się lągnie w boru. Imo zwierz czworonogi? Boskiego dozoru. PotPocz 146. Budowniczego konsztu, álbo Architecturam Militarem przeiął Swiat z IASKUŁEK gniazdá lepiących. ChmielAteny1755 I . Gniazdo. 1) ein Nest. [...] un nid. [...] Gniezno od gniazda orłego nazwane; ptacy teraz gniazda robią. T III 390.
2. »pisklęta z jednego lęgu lub młode innych zwierząt z jednego miotu wraz rodzicami; rodzina ptaków lub innych zwierząt«: Myśliwcy upatrować zwykli, że jednego psa dobrego i psicę do ustawnego rozpładzania gniazda chowają, a po rączym charcie abo charcicy zrzadka leniwe szczenięta bywają. DorHipTur 32. Do myslistwa zas z charty mowiąc rozmnozyłęm był sobie gniazdo, chartow od Brata mego Pana Stanisława Paska z Ziemie Sochaczowskiey. PasPam 256. Kanarków z czubkami miałem gniazdo, lecz mi się nie wiedli. RadziwHDiar 183. Gniazdo. [...] 2) ein Nest-voll; Wurfjunger Thiere. [...] une nichée; une portée; une ventrée. [...] całe gniazdo się wylęgło. T III 390.
3. »ród, rodzina; plemię; szczep«: Białego Orła Synu kwitnie w Swey Ozdobie Gniazdo iego ktore cię wychowało sobie. PasPam 269v. Gniazdo. [...] 7) Haus, Geschlecht. [...] race, famille, maison, le tige, souche, un lignage. [...] z tego gniazda wyszli waleczni rycerze. T III 390.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: z jednegoż gniazda z drugim »krewny; z tego samego rodu«: z iednegoż gniazda (szczepu) z drugim. der mit einem aus eben den Geschlecht ist. lignager. T III 390.
4. »siedlisko, ośrodek; miejsce, z którego ktoś lub coś się wywodzi«: Choćbyś wywyższył jáko Orzeł/ owszem choćbyś miedzy gwiazdámi położył gniazdo twoje: y z támtąd cię zstárgnę/ mówi PAN. BG Ab 1, 4. [...] To iest iednak pewna, że Dwor nasz tey odmiany [uzurpatora do władania Korsyką] dużo apprehenduie, obawiaiąc się, żeby na tey Wyspie Gniazda Rozboynikow nie założono [...]. GazPol 1736/96, 7 nlb.. [Neapol] iest teraz bardzo wspaniałe Miasto liczney Szlachty Gniazdo, Stolica Wice-Reja, Archikatedra Arcybiskupa. ChmielAteny II 200. Psow wielkich Brytanow tam gniazdo [w Anglii]. ChmielAteny II 282. Náyczęstsze tu [w Azji] polowánie na Bażántow, ktorych tam práwie gniazdo y Krolestwo, przy rzece Phasis. ChmielAteny II 512. Gniazdo. [...] 6) fig. Sitz, Wohnung. [...] le siége; pepiniére; un téatre. [...] tam nauki gniazdo założyły; kray ten iest teraz gniazdem woyny. T III 390.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: arkadyjskie gniazdo:
5. techn. »przedmiot lub otwór, w który wchodzi lub do którego przylega czop, śruba itp.; panew, panewka«: Gniazdo. [...] 3) Pfanne zu einem Zapfen. 4) Zapfen-Loch, Einzapfung. [...] 3) lumiere, boëte, fontaine, virole où se tourne le pivot. 4) mortaise, ouverture dans le bois pour un tenon. [...] 3) w gniezdzie swoim się czop, szruba obraca. 4) gniazdo niedobrze z czopem spoione. T III 390.
6. »przegródka, półka w szafie«: Gniazdo. [...] 5) Fach als in einem Schrancke. [...] tablette, quarrè, raïon dans une armoire. [...] w szafach bywaią gniazda albo przegrodki. T III 390.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG