Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2011
*ABDYKACTWO rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1674
Formy: lp D. abdykactwa
Znaczenia:
»zrzeczenie się władzy monarszej«: Abdykáctwa przestraszon pogrąską/ Sobie będę Wieszcbiarzem [...] KochProżnLir 253.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ABDYKACYJA, *ABDYKOWANIE.
Autorka: KS