W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2011
*BURGENDENK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1676
Formy: lp M. burgendenku
Etymologia: <niem. bürgen 'ręczyć, poręczyć', 'Ding 'germańskie zgromadzenie ludowe (sądowe)'>
Znaczenia:
prawn. »prawo umożliwiające sądowi uwolnienie kogo przez czyje poręczenie«: Na wolnym prawie, to jest podczas burgendenku, mieszczanin albo sąsiad daje od dekretu gr. 12; skąd połowica sędziemu z pisarzem a połowica sądowi. WilkGniewKutrz 157.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM