Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2019
*ABDYKOWANIE rzecz. n
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1683-1693
Formy: lp D. abdykowania; N. abdykowaniem
Znaczenia:
»zrzeczenie się władzy monarszej, złożenie korony«: Rok 1668. Niczym zaprawdę ten rok nie stał się dziwniejszy, tylko jednym a nigdy w Polscze niesłychanym, Jana Kazimierza króla polskiego, korony polskiej abdykowaniem, dla czego też go i ludzie pospolici „Abdykaczem” zwali. JemPam 376. Táki był y sławny ieden á zácny Poseł. Ten cały wiek swoy Krolowi Kázimierzowi Vexator bez rácyi perpetuus: ták dalece, że Krol Kázimierz między racyami prywátnemi abdykowania Krolestwá dał y te. JabłSkrup 36.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ABDYKACYJA, *ABDYKACTWO.
Autorka: KS