ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2008
*WIEK rzecz. m
Słowniki:
SStp (?) notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?) nie notują
Formy: lp B. uż. nżyw. wiek
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: wiek Augustowy: ▲ przez cały wiek czyjś »przez całe życie czyjeś«: Niepamiętam przez cały wiek moy zebym miał tak wiele piwnic wizytowac iak przez tę iednę noc. PasPam 182v. ▲ chłopięci wiek:
Związki frazeologiczne: obligować komuś cały wiek:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: niechaj czyjaś dusza odpoczywa na wieki w niebie: Pozegnał się z tym swiatem Iasnie Wielmo[żny] ImPan Ian Zamoyski [...] ktorego niechay dusza odpoczywa na wieki wniebie. DrobTuszInf 57.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Głupi na bogactwach wiek swój zasadzają, Te być ozdobą i te sławą być mniemają. VerdBłażSet 47.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: