ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2022
WIENIEC rzecz. m
Warianty fonetyczne: WINIEC
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1624
Formy: lp M. wieniec; D. wieńca; C. wieńcowi; B. uż. nżyw. wieniec; winiec; N. wieńcem; Ms. wieńcu; W. wieńcu; ~ lm M. wieńcy; D. wieńców; B. uż. nosob. wieńce; N. wieńcy; Ms. wieńcach
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiChwalcie dziateczki niewinne Pana, zsiadajcie z wozów tych na któreście od ręki miłosiernej chrześciańskiej pozbierane, niedawno po krwawych bojach cnego rycerstwa; a bierżcie sukienki białe na się, wieńce na główki wasze, a idźcie z processyą do kościoła, a panu Bogu czołem uderżcie, za świebodę, za wolność ciał, ale i dusz waszych, abowiem dobry, abowiem na wieki miłosierdzie jego. BirkBaszaKoniec 261. Zwycżay ten byłv Lácedemoncżykow M. M. P. że Młodźieńcom Pánny Wience oddawáły/ tym ktorzy záćiągi y záwody pewne do dostąpienia sławy y dla otrzymánia łaski na náznácżonych plácách y terminách odpráwowáli A ktory prędszym biegiem pierwey do mieyscá náznácżonego dobieżał/ káżda więc swego pátrzáiąc/ tám znák zwyćięstwa y wygráney przy iáźni Wieńcem obsyłáią. SpiżAkt C2v. „Ej, budet, podwi{a)zujet! Ej, nuże szestyniec!” „Sześć, będzie jeść i pannie zostanie na winiec”. MorszZWybór 25. Ze dość głupie/ tym znákiem Pánieństwá z szarzáły: Gdy go wieyskim/ y Mieyskim kuchárkom oddały Nie szłuszná/ áby táká w Niebie iaśnieć miáłá Ktora Siatkę niż Wieniec w Pánieństwie woláłá. ŁączZwier B3.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: wieniec Augustowy:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: w wieńcu chodzić: Ziołmi y bylicą zdawná stroiono domy y wrotá domowe swiątobliwe y w wiencách chodzono na znak wesela podług Pisma. WisCzar 26. Pánná czysta rodzi/ Przecie w wieńcu chodzi/ Nienáruszona. ŻabSymf Cb.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK