ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2020
*ABECADŁOWY przym.
Warianty fonetyczne: *ABECADŁOWY, OBIECADŁOWY
Słowniki:
SXVI (obiecadłowy), Kn (obiecadłowy), T (obiecadłowy), L (abecadłowy, obiecadłowy; pod: abecadło, obiecadło; XVIII), SWil (abecadłowy, obiecadłowypod: abecadłowy, obiecadło), SW (abecadłowy, obiecadłowy), SJP (abecadłowy) notują
SStp nie notują
Formy: lp M. m obiecadłowy; N. m abecadłowym // obiecadłowym; obiecadłowem; lm B. nmos obiecadłowe
Znaczenia:
1. »zgodny z porządkiem alfabetycznym; należący do abecadła«: Obiécádłowy/ aliter. Obiécádłá porządkiem idący/ iáko księgá/ réiéstr/ etc. Alphabeticus vulgo. Kn 565. Obiecadłowy. Alphabetisch. alphabétique. § obiecadłowym porządkiem co spisać. T III 1092. Y przywodzi przez wszystkie litery Obiecádłowe wiele przykłádow ludzi stanu Páńskiego y Szlácheckiego, ktorych Bog wezwał y obrał [...]. GdacPan 137. O PANSKIM Y SZLACHECKIM, álbo, RYCERSKIM STANIE DYSZKURS, Po ktorym w osobliwym Szkrypcie nástąpi KWESTYJEY o POJEDYNKACH Jeśli kto kogo ná pojedynek wyzwáć, á wyzwány bez obrázy sumnienia nań stáwić się może etc. CONTINUATIO, álbo Konanie Spisane/ y świádectwy Zacnych Uczonych y Záwołánych Mężow przez wszytkie litery Objecádłowe objáśnione Od X. ADAMA GDACIUSA, Fárárza Kluzborskiego. GdacPan k. tyt..
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: abecadłowy porządek (sz. zm.): Obiecadłowem porządkiem spisowáć. Kn 595. Łatwo generalny porządkiem abecadłowym autorów [...] skombinuje się katalog. ZałBibl 31-32. Obiecadłowy. Alphabetisch. alphabétique. § obiecadłowym porządkiem co spisać. T III 1092.
2. »elementarny, podstawowy«: Obiécádłowy/ do obiécádłá naléżący. Elementarius, [...] Senex elementarius [...]. Literae elementariae. Kn 565.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ABECADLNY.
Autor: MK-G