ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2020
*PAJ rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1749
Formy: lp Ms. paju
Etymologia: <tur. paj 'część, cząstka, udział w zysku'>
Znaczenia:
»udział w zysku«: P. Boykowski [...] niechciał rzeczy wydać, powiadaiąc, że to ná gruncie powinno zostać, ale mi podał P. Murzyński Regestr tych rzeczy co Lesko wziął w Paju, między inszemy rzeczami, było, kocioł miedziány, siekiera, futer dwoie [...]. RadziwUDiar Bv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *pajować się.
Autorka: RB