ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2016
PRZYNALEŻNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1605
Formy: lp N. ż przynależną
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiCo iesliby od was zráżono /y nie dozwolono/ macie wiedzieć/ że zá doskonále wziętą wiádomością/iáko słábą opátrzność/ w prowiáncie y w municiey wy przy sobie macie/ że wszelką przynależną srogością/ tego się iąć chcemy: żadnego kámieniá ná drugim ná tym zamku/y z was żadnego przy żywocie nie zostáwić/ że zátym poznacie / iáko w krnąbrności wászey zátwárdziáłey/ ofiárowáne miłosierdzie wzgárdzáć macie. BiałłozorList B.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PRZYNALEŻNA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiK temu oto was proszę ábyście sobie/ y zemną nic takowego co włásnie Bogu należy/ nie przypisowáły: tylko wszytko oney gorny Boskiey mądrości/ á potym náukom/ ktore nie w kolebkách legáią/ áni ná bábich stołkách siadáią: bo dzieci rodzić iest wam iakby wrodzona/ dziatki bráć bábom przynależna/ ale y to nie bez nábytego rozumu/ ktorego stárki ieszcze od zwyż swych bábek nábyły/ a wciornastkie wszytkiego się z niemych náczycielow [?] nászych ábo vstnie náuczyły. CiachPrzyp E4v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: