W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2010
LASKA rzecz. ż
Słowniki:
notują
Formy: lp M. laska; B. laskę; N. laską; lm D. lask; B. laski; N. laskami
Znaczenia:
1. »kij, pręt«: Staruszek idzie przez podworze z laską do iakiegos Gospodarstwa. PasPam 246. Chciał go iedęn uderzyc płazęm czyli tez ciąc zastawił mu się laską obraził go trochę. PasPam 263. Tak tedy czynili niebozęta Strugali tyczki pstro a biało farbowali iak owo laski dziadowe robią. PasPam 99v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: astr. laska Jakubowa »przyrząd astronomiczny, astrolabium«: Astrolab, laska Jakubowa. Mathem. der Jacobs-Stab. matém. bâton de Jacob; un astroable. T III 13. ▲ bibl. Aaronowa laska (sz. zm.) »laska rodu Lewi, która cudownie zakwitła na znak, że Aaron ma zostać arcykapłanem«: Aaronowá laska zákwitła/ Pięknym owocem sámá wynikłá. ŻabSymf E2b. To gdy Mojżesz mowił do Synow Izráelskich/ oddáły mu wszystkie Książętá ich laski swoje/ káżde Książę laskę z domu Ojcá swego/ dwánaście lask/ á laská Aáronowá/ byłá miedzy laskámi ich. BG Lb 17, 6. A gdy názájutrz przyszedł Mojżesz do Namiotu świádectwá/ oto się zázieleniáłá laská Aáronowá/ z domu Lewiego/ y wypuściłá listki/ y wydáłá kwiát/ y zrodziłá dojrzáłe migdały. BG Lb 17, 8. I porzucił káżdy laskę swą/ á obrociły się w węże: ále pożárłá laská Aáronowá laski ich [czarowników egipskich]. BG Wj 7, 12. A zá drugą zasłoną był przybytek/ ktory zwano Swiątnicą naświętszą: Májąc złotą kádzilnicę/ y skrzynię przymierza zewsząd złotem powleczoną w ktorey było wiádro złote/ májące w sobie Mánnę y laskę Aáronowę, ktora byłá zákwitnęłá/ y Tablice Przymierza. BG Hbr 9, 3-4.
2. »oznaka godności, urzędu marszałka«: Iak iuz wyganiono zyzby to ia Marszałkowi tylkom się pokłonił, adrudzy nałbie utykaiączo[za]drzwi wychodzili, komu się czasem y pokarku laską dostało. PasPam 201v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: laska mniejsza: Wakansy porozdawano [...] Pieczęc małą Biskupowi Warminskiemu Laska mnieysza Sieniawskiemu. PasPam 263.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Diécinne [!] obyczáié/ zábáwy. W piasku gmeráć. Ná lásce iéździć/ etc. KnAd 224.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas