ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2016
PRZYSTOJNO przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: przystojno
Znaczenia:
»słusznie«: Boże któryś ich [Elearów] prowadził i przed nimi chadzał, błogosławiąc im we wszystkich ich sprawach, racz ich znowu za pierwszą okazyą słusznie przystojno zgromadziwszy, według zwyczajnej łaski swojej błogosławić, aby ani cnym ich dziełom, a zatem ani opisowaniu ich, żadnego końca nigdy nie było. DembPrzew 127.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PRZYSTOJNO, PRZYSTOJNIE
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
1. »jest słuszne«: Dostoit: Słuszno; przystoyno iest JaśDict 54. Aleć w płáczu/ nie smáczno báwić się baykámi/ Prawdziwemi/ przystoyniey/ oblewáć się łzámi. ŁączZwier A2.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Niécoć wolno pátrz/ lécz co przystoyno. KnAd 562. nie pátrz coć wolno; lecz coć przystoyno. ErnHand 310. Nie coć wolno patrz, lecz co przystoyno. FlorTriling 123.
2. »jest stosowne (dla kogoś)«: Przeczże sie srogim gniewem zápaliło serce Mátki nászey? Cżemu ták zápálczywie dziatkom swym przymawia? Dla czego ták záráźliwym przeklęctwem siebie y nas syny swe obciaża? Nie iest to Mácierzyńskiey miłości przystoyno/ gdyż wie dobrze/ że nie można iest rzecz miedzy ludźmi bez grzechu człowieká naleśc/ wszyscy ten niedostátek cierpimy/ wszyscy tey niewoley iárzmo nosimy. SmotLam 17. Brednie Assánowe. przystoyniey by mu kobyły leczyć. CzyżAlf 58. Wamli stárszym dziwowáć: co strążywszy drogi Morskie/ tu zbiegłe Tyrskie złożyliście Bogi: Dziś ták brzydko stawaćie? tobieli rzeźwieyszy Wieku iunácki/ memu záwsze podobnieyszy? Ktoremu sstálną sszablą nie z Tyrsem przystoyniey: Y szyszaki/ nie wience/ mieć ná głowie stroyniey. OvŻebrMet 71. Azaszci nie przystoyniey cny mężu przy náuce y mądrości/ ániżeli przy kopij: nie milszeć pioro ániżeli pálasz: nie wdziecznieyszy pokoy złoty: á niżeli woyná żelázna. WojszOr 215-216. przystoynieyby mu było do mnie przyjść [...]. T III 1786.
3. »jest ładnie; o ubiorach: do twarzy (komuś)«: Sam Pan scudzoziemska chodzi, Przystojnie mu: tak się godzi. JarzGośc 111. Przystoyno obrázowi temu z rożnemi farbami, ále naprzystoyniey z krwawą farbą. WojszOr 178. To to próba pięknej miłości i dowód wielki strawić najlepsze wieku swego beze siebie lata i dopiero na starość będzie chcieć praktykować miłość, kiedy będzie przystojniej, mnie zwłaszcza, z paciorkami na ręku niż avec un bracelet de cheveux. SobJListy 368. Tá suknia mi nie przystoi, przystoyno mi w tym stroiu w tey sukni. DanKolaDyk II, 488.
Znaczenia niepewne:
2 albo 3: Co żołnierz, to Herkules w sile y Imięniu, Przystoyno mu lwią skorę nosić ná ramięniu. DrużZbiór 126.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz nieprzystojno.
Autorka: