W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2017
HYDROGRAFIA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: HYDROGRAFIA, HIDROGRAFIA
Słowniki:
T, L (2. poł. XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy: lp M. hydrografia // hidrografia; B. hydrografią; Ms. hydrografii
Etymologia: <gr. hýdōr 'woda' + gr. lógos 'słowo, nauka'>
Znaczenia:
»badanie i opisywanie wód występujących w przyrodzie; także na potrzeby nawigacji morskiej«: Hidrografia iest náuka o elemencie wody. Osobliwie o Nawigácyi po morzu, librowaniu, windowaniu, y prowadzeniu wody z mieysca ná mieysce. BystrzInfHydr U2v. HYDROGRAPHIA. TA Sciencya do Matematyki náleżąca, ex vi Nominis nie co innego sonat , tylko Wod opisanie: w rzeczy iest Sciencya tráktuiąca o Morzach, obszerności ich, głębokości, de fluxu et refluxu. O Okrętach, y ich częściach, strukturze, formie; o Zaglow akommodowaniu [...] ChmielAteny1755 I 214. O HYDROGRAFII. ChmielAteny1755 I 215.. Co zawiera Geografia wzięta w powszechności? Geografią właśnie rzeczoną, abo opisanie samey tylko ziemi, y Hydrografią, abo opisanie wody. WyrwGeog 6.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA