W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2024
*HYDROGRAF rzecz. m
Warianty fonetyczne: HYDROGRAF, HIDROGRAF, CHIDROGRAF
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Formy: lm M. uż. osob. hydrografowie // chidrografowie; hydrografi; C. hidrografom
Znaczenia:
»ten, kto zajmuje się  → hydrografią«: Wárágámi był názwány narod (według Strykowskiego) Szwedzki; á to od morzá/ ktore Moskwá zowie Wáreckim morzem: á to morze Szwecyą oblewa/ y Dánią/ y Inflanty. Hydrográphowie to morze názywáią Balticum Mare. KossowŻyw 23. Te same 4. kwadranse álbo części choryzontu dzielą Chidrografowie przez arkusy wertykalne, każdy kwadrans ná części 7. BystrzInfHydr U2v. Do prowadzenia duktu wody, czyli to obracania rzek, czyli kopania kánałow, rowow, zakładania rur, wiedzieć należy własność wody. Jż w tę stronę impetem swoim płynie, w ktorą stronę większa spadzistość ziemi i iey koryta. [...] Jnstrumenta do poznania spádzistości mieysca są ná to własne Hidrografom. BystrzInfHydr X2. Jeżeli zaś Dziáło wielkie, quo casu na Morzu zatonie, wynalezli sposob Hydrografi y Marynarze taki: Nad mieyscem zatopionego Działa, stawią okręty z sobą ściśnione [...]. ChmielAteny1755 I 222.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA