W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2016
*HIDROGRAF rzecz. m
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy: lm M. uż. osob. hidrografowie; C. hidrografom
Znaczenia:
»ten, kto zajmuje się hydrografią«: Te same 4. kwadranse álbo części choryzontu dzielą Chidrografowie przez arkusy wertykalne, każdy kwadrans ná części 7. BystrzInfHydr U2v. Do prowadzenia duktu wody, czyli to obracania rzek, czyli kopania kánałow, rowow, zakładania rur, wiedzieć należy własność wody. Jż w tę stronę impetem swoim płynie, w ktorą stronę większa spadzistość ziemi i iey koryta. [...] Jnstrumenta do poznania spádzistości mieysca są ná to własne Hidrografom. BystrzInfHydr X2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA