W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2017
HYDROGRAFICZNY przym.
Warianty fonetyczne: HYDROGRAFICZNY, *HIDROGRAFICZNY
Słowniki:
T (hydrograficzny), L (hydrograficzny), SWil (hidrograficzny; bez cyt.), SW (hidrograficzny), SJP (hydrograficzny) notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy: lp M. m hydrograficzny; ż hydrograficzna // hidrograficzna; lm M. nmos hydrograficzne // hidrograficzne
Znaczenia:
»związany z hydrografią«: INFORMACYA HIDROGRAFICZNA. BystrzInfHydr U2v. Wiedzieć tedy sposob należy poznania tey deklinácyi magnesu na każdym mieyscu. Jnaczey wszystkie instrumenta Geometryczne, Gnomoniczne, Hidrograficzne, Geograficzne magnesem w swoim używaniu się rządzące znacznego błędu byłoby okazyą. BystrzInfHydr Wv. Hydrograficzny. zur Wasser-Beschreibung gehörig. hidrographique. Hydrograficzna nauka. 1) Schiff-Báukunst. 2) Beschreibung der Wásser um die Erd-Kugel. 1)architecture navale. 2) hidrographie; description des eaux du globe. T III 457. P[ytanie]. Czyli ieszcze iaki inny gatunek Kart znayduie się? O[dpowiedź]. Znayduią się Karty Morskie, y Hydrograficzne ktore Morza, Jeziora, y bieg rozmaitych rzek wyrażaią. SzybAtlas 6.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA