ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2019
DYRYGOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1616
Formy: cz. ter. lp 3. os. dyryguje; ~ cz. prze. lm mos 3. os. dyrygowali
Znaczenia:
»kierować, prowadzić«: [...] wszyscy zgodnie na tym tam zjeździe do tego żalu consilia swoje dorygowali, żeby pisanie swe z pewnemi prośbami do wm. swego m. pana posłali. AktaPozn I/1 321. Ták tedy wyrobiona żeglarska puszka y wolno záwieszona na pierścieniu w okręcie, áby choć wnaywalnieyszym się kołysaniu okrętu, záwsze choryzontalną sytuacyą miała, dyryguie w styrowaniu żeglarza. BystrzInfHydr W2v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*DYRYGUJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lm D. dyrygujących
Znaczenia:
»kierujący czym, prowadzący co«: Wolę hanc Suscipere Provintiam [podjąć się tego obowiązku] z piętnastą Ludzi Słuzebnych obedientiam [posłuszeństwo] obserwuiących, nizeli ze Stęm y drugięm Panow Swoimi Sentymentami rzeczy woięnne dyryguiących. PasPam 240v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

DYRYGOWANY
im. przym. bier.
Formy: lp D. m dyrygowanego
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZ listu onegdayszego/ do mnie dirigowánego osobliwą Wm. M. M. Páná uznałem Ludzkość [...]. DobrPol II, 14.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM