ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2020
POTOK rzecz. m
Słowniki:
notują
Formy: lp M. potok; D. potoku; potoka; C. potokowi; B. uż. nżyw. potok; N. potokiem; Ms. potoku; ~ lm M. uż. nosob. potoki; B. uż. nosob. potoki; Ms. potokach;
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPo tych pomienionych Dekretách/ haeresia/ iák potok bez támy/ rozbiegłá się wszędźie po Niemcech [...]. BotŁęczRel IV 7. Widział kto, kiedy deszcze i wiatry szalone Pobudziły potoki dwa z Tatr niezbrodzone, Jako straszliwie lecą, jak najduższe skały Z gruntu rwie i precz niesie z sobą wir zuchwały; A choć te różne drogi obie mają wody, Przecię haniebnie ludziom biednem czynią szkody [...]. ArKochOrlCz III 187. Ná wielu mieyscách w Islándyi znaidują śię wody bárzo gorące y práwie jak ukrop, wrzące. Ztych dym nie ináczy jedno jako z Wapiennice wychodźi/ á zdroie swoie z źiemie máją. Na drugich mieyscach wody te w wielkie potoki y strumienie śię obracają: y bez wątpienia zeby od zdrowia mogły bydź ludźiom chorym pozyteczne/ tylko źe Islanderowie nie wiele ich zaźywáją [...]. VetIsland 29. Wodá [...] zścieka w Potoku; płynie w Rzece. KomDobrOrb 19. Rzeká [...]ábo Potok/ co przez Miásto ciecze/ służy dla zábieránia plugástwá. KomDobrOrb 323. Tám chłodne stoki Bystre potoki/ Zimney wody dáią. KochProżnLir 194. Teyże nocy/ záraz po przeyśćiu woyska Tureckiego zá rzekę/ spadł ták gwałtowny deszcz/ y potoki z gor pobliższych ták zebráły/ że Rzeká/ co ią przeszłego dniá mogł w brod przechodźić/ rozláłá ták bárzo/ że niepodobna było bez Mostu álbo łodźi o przepráwie pomyślić. RicWielJMon 241. Stamtąd wyży potoka granica idzie na Chomówke. KsKlim 354. [...] na tym Potoku Vwiezła sie była Gora y zaległa ten Potok y zastanowiła Wode ze iako Staw wielki głeboko woda stała. KomonDziej 6v. Trzecie złoto się tam znayduie w rzekach, potokach, z piaskiem zmieszane, ktore długim w wodzie płukaniem, od piasku separować potrzeba: a te się znáyduie w Hispanioli, w Kubie, w Puerto Rico [...] ChmielAteny IV 615. 7 Września deszcz nakształt potoku leiący się złączony z morza wezbraniem niezwczaynym zniszczył Wirginią. BohJProg II 248.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiBoże moy dźiękuięć wszytká istotá moiá/ i wielbi naygodnieyszy máiestat twoiy/ prosząc ábyś dobroći twoiey potoki nie tylko ná wszytkie dźieći Kośćiołá twego świętego wylewáł/ ále byś też błądzące/ á okrom Kośćiołá twego ginące ludźie/ do teyże Kośćiołá twego owczárnie/ do Pásterzá iedynego/ á práwego Chrystusá Iezusá/ do ćiebie Páná i Oycá/ i Bogá żywego poćiągał i przygárnął [...]. DrużbDroga 460. Niebo się chmurzą i obłoki Wróżą nam deszcza gęstego potoki. MorszAUtwKuk 93. A gdy roztropnymi słowy Rozpuścisz potok swej mowy, Jak twa gładkość ślepi oczy, tak i to Uszy łowi, mądra Melito. MorszAUtwKuk 297. Wtenczas też gromy wydadzą obłoki, ognie, błyskania, piorunów potoki; ziemia drżeć będzie przed mocą Sędziego przychodzącego. BolesEcho 52. Zbudowawszy záś ná Wschod Ray opływáiący Potokiem wszelkich roskosz, y máiem kwitnący W ktorym żyznych w owoc drzew dostátek násádźił Stworzonego Człowieká tám był záprowádził [...] DamKuligKról 42. [...] wieczney w niebie záżywaią chwały, y potokiem dobr wiecznych opływáią. DamKuligKról 115. Nie przyda się pewnie Oblubienicy Wmśći co się mey przydáło Pokrewney, ktora będąc zá złego wydána Mężá, we dnie y w nocy nie vstáiąc płákáć muśiałá, z ktorey łęz vformowáne zrzodło, wydáło potok, potok wystáwił rzekę, rzeká niezgrontowáne rospuśćiła morze, po ktorym Niewiásty nieszczęśliwie wydáne, návitátią, w okręćie vstáwicznego żalu, pod żaglem z desperowánych lámentow, y nárzekánia, przy Márynárzu nienawiśći y omierzenia. AndPiekBoh 112. T[otumfacki:] Ktorzy sławę y wolnośći chcą niszczyć, stawiáią się podobnymi potokowi płynącemu, przez plugáwe kloáczne niźiny, ktory potog[!] z plugástwá oczyściwszy mieysce, sąm się miesza z plugástwem. AndPiekBoh 117. A lecąc ná doł dał [Listrygon] nosem o skáłę ták nie lutośćiwie, że mu się krew lunać muśiáłá, z ktorey vczyniłsię potok, z potoku ruczay, z ruczáiu rzeká zartka ku Indyey płynąca, z ktorey vformowało się morze czerwone gdźie się kąpał potym Pháráon ze wszystkim Rycerstwem swoim przed zachodem Słońcá. AndPiekBoh 119. Wybráni Páńscy trochę żołci skosztowáli/ á teraz siedzą przy potokách miodem płynących. BirkNiedz 96.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: