ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2018
*ODPRUĆ czas. dk
Warianty fonetyczne: *ODPRUĆ, *ODPRÓĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1603
Formy: cz. prze. lp m 3. os. odprół; ż 3. os. odpróła; lm mos 1. os. odpróliśmy; ~ cz. przy. pr. lp 3. os. odporze; ~ tr. rozk. lp 2. os. odporz; ~ im. uprz. odprówszy
Znaczenia:
1. »prując odłączyć coś przyszytego«: Iuż nam nie tylko Zbroie, nie tylko Páncerze, Lecź suknie ćiężą, bośmy: odproli kołnierze. Porzućiwszy fálándysz, y gránát nátkány, Wiothe wźięli sukienká, ledwieby ná śćiány. PotPocz 13. Nie zbroje i nie tarcze, lecz pieszczocie kwoli Kołnierze od ferezyj jużeśmy odproli, Że ciężkie […]. PotPoczKuk III 428.
2. »oddzielić coś od czegoś«: Warz Iodłowe szyszki w wodzie/ á komu się zeydzie nápuł z winem/ náparzay mieyscá/ ktorych się suchoty dzirżą: co vczyniwszy kilká kroć/ rosporz ná dwuch ábo trzech mieyscách skorę/ y odporz ią ná plecu/ żeby się nádęłá iáko tobołá. DorHip II Ov. Poganie dla powagi, Polacy ją [brodę] noszą Dla statku, od potrzeby Węgrowie z Wołoszą: Jeśli który z nich kogo rozbije na borze, Aż nie on, skoro brodę od gęby odporze. PotFrasz2Kuk II 393.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*ODPRUTY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lm M. nmos odprute
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: