W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
*CÓRA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: *CÓRA, *CORA
Słowniki:
SStp (córa), SWil (córa), SJP (córa) notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?) nie notują
Formy: lp B. córę
Znaczenia:
»córka«: Iest tedy czego zacnym winszowac Rodzicom ktorzy taką Corę Człowiekiem wypiastowawszy Aniołęm Bogu oddaią. PasPam 282.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: córa apollinowa »muza«: Byłem Collegą, Pánu nálewáiąc wina, Ledwo do tey usługi, że nádstáwię Syná, Skoro sił w drzących ręku stárość mi umyka, Swym kłádąc Honor iego, zdrádziełá chmiel tyká Kosą śmierci podcięta, aż ia spuszczę pászem, Przestawszy być y Oycem, oraz y Podczászem, Wczorám, przy troygu dzieciách, ná trzy kazał tuzy; Dziś poráżony wzrokiem, okrutney Meduzy: Kámienieię z Niobą, kątá szukam, w ktorym Mogłbym uledz Słonecznych promieni wyporem, Y to ze mną, ná pápier; co Párnáska rosa, Cory Apolinowe, skąpą ręką wniosą [...]. PotPocz 279.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: achelijska córa: Płáczmy iey płáczmy. Iáko gdy płákáły/ Syreny Thráckie/ Acheliyskie Cory/ Ktore nád wszytkie Nimfy przewyższáły/ Złotymi będąc málowáne piory/ Az gdy z Muzámi pocierac się smiáły/ Pluski/ robácze/ y wężowe skory/ Po sobie vyźrzą. TwarSDaf 79-80.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas