W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2009
ARMADA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI (armata), Kn (armata), T (armata), L (XVI-XVIII, armata), SWil (armada), SW (armada), SJP (armada) notują
SStp nie notują
Formy: lp M. armada; B. armadę; ~ lm B. armady
Etymologia: <hiszp. armada>
Znaczenia:
»wielka flota wojenna«: Woysko wodne/ (ármatá/ ármadá). Castra naualia [...] Classis [...] Nauales copiae [...]. Kn 1284. Iuż wielka liczba Galer, Okrętow, y Galionow formowała straszną y niezwyciężoną armadę przy brzegach burzliwe[go] Oceanu. AndPiekBoh 12.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ARMATA.
Autor: PK