W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2007
*BLUSZCZOPERZOWY przym.
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. m bluszczoperzowego
Znaczenia:
»mający związek z bluszczoperzem, należący do bluszczoperzu, będący jego częścią«: Tylko ieden list ná obdłużney stopce obley/ korzonka naprzód wyrasta/ maiąc kształt własny listu Blusczoperzowégo/ álbo Bábczánego [wygląd rośliny zwanej jednolistem]. SyrZiel 1310.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM