W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2019
BLWOCINY rzecz. nmos blp
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI), SWil, SW notują
SStp, SJP nie notują
Formy: lm M. blwociny; D. blwocin; N. blwocinami; Ms. blwocinach
Znaczenia:
»zwrócona przez usta zawartość żołądka, wymiociny«: Womit/ to co wyrzucáią/ blwociny. Vomitus araneosus [...] Nausea [...] Coërcere nauseam fluentem, i. vomitum. Kn 1281. Opojcie go/ ponieważ się przeciw PAnu podniosł: niech się wala Moáb w blwocinách swojich/ niech będzie y on ná pośmiech. BG Jr 48, 26. Domy szynkowne [...] Wszystkie stoły ich nápełnione są blwocinami (pełne są zwracánia) y plugástwá ták aż mieysca nie zstawa. GdacKon 34. Uzywáją dárow Bożych źle/ że częstokroć wszystkie stoły ich pełne są zwracánia (blwocin) y plugástwá ták/ aż mieyscá nie zstawa. GdacKon 44. Blwociny, to co wyrzucaią. das Wegge-brochene; Gespyenes. vomissement, ce qu'on a vomi. T III 61.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM