ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2019
MASTYKOWY przym.
Warianty fonetyczne: MASTYKOWY, *MASTYCHOWY, *MASZTYKOWY
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp M. m mastykowy; ż mastykowa; n mastykowe; D. m mastykowego // masztykowego; N. m mastykowym // mastychowym; ż mastykową; lm M. nmos mastykowe
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTo co namieley otárszy záczynáią/ oleyki pigwowego biorąc trzy łoty/ mástykowego dwá/ mąki Jęczmienney ileby do zágęszczenia plastru było dosyć/ á co nalepiey umieszawszy wszystko/ ostu winnego przylewáła dobrego co potrzebá/ y ná bárchánie rozmázawszy ćiepło przykłádáią ná żołądek. SyrZiel 923. Lentiscus. Mástykowe drzéwo. KnŁacPol 434. Lentiscifer, Lentiscinus. Mástykowy. KnŁacPol 434.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: