ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2018
ŁUT rzecz. m
Warianty fonetyczne: ŁUT, ŁÓT, ŁOT
Słowniki:
SStp (łot), SXVI (łot), Kn (łót), T (łot), L (łót, łut), SJP (łut) notują
SWil (?), SW (?) nie notują
Formy: lp M. łót; D. łota; B. uż. nżyw. łót; Ms. łocie; ~ lm M. uż. nosob. łoty; D. łotów; C. łotom; B. uż. nosob. łoty; Ms. łotach
Znaczenia:
»jednostka wagi«: To wszytko pokráiáć/ á wárzyć/ y pić po piąći ábo sześći łotom ná raz. SyrZiel 283. Weź oleyku Narodini Piołunkowego/ miętczánego/ octu winnego/ káżdego po łotách dwu: násion/ kminu kramnego/ ameos/ kardámomu/ prochu z korzenia Ráppárowego po drágmie 1. CiachPrzyp B2. 1 pudełko białe iest w zelazny skrziny, w nym iest granacikuw nie slufowanych łutów 53. SzumInw 41. Rodzi ta część Murzyńskiey ziemi wonność wszelką, kość słoniową, złoto, truciznę pewną z ziela, którey iednym ziarnem osób 100. struć się może, łót iey ieden po sto czerwonych złotych. ChmielAteny IV 560.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB