W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2019
BŁAGANIE rzecz. n
Słowniki:
SXVI, Kn, T, SW, SJP notują
SStp, L, SWil nie notują
Formy: lp M. błaganie; D. błagania; C. błaganiu; B. błaganie
Znaczenia:
1. »usilne, pokorne proszenie o co, dopraszanie się czego«: Proszę [...] abyście mi WMościowie świadkami byli, żem i łaski przez błaganie i niewinności przez justifikacye u króla Imci pana mego szukał. RadziwKSprawy 598.
2. »kojenie, uśmierzanie, łagodzenie słowami lub czynem, przepraszanie, uspokajanie, jednanie sobie kogo«: Błagánie/ Mitigatio, Placatio [...] Placamenta deûm [...] Propitiationes pericula auertunt. Kn 33. Posyłam Przyiácioł do Wárszáwy dla błagánia, aby nic nie zbyło wemnie winney uniżoności. y żeby zá hárdość iáką milczenie moie poczytáne, nie uczyniło rozruchow publicznych. LubJMan 38. Ktoż wie iáki nam ieszcze w Niebie ná czynienie Pokuty, ná błagánie zagniewánego BOGA, ná otrzymánie miłosierdzia Jego czás y termin náznáczony. DanOstSwada V, 21.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM