ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2022
MEMBRANrzecz m, MEMBRANArzecz ż
Warianty fonetyczne: MEMBRAN, MEMBRAM, *MEMRAN, MEMBRANA || *MEMBRONA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1642
Formy: lp M. m membran // membram; ż membrana; D. m membranu; membrama; ż membrany // membrony; B. m uż. nżyw. membran // membram // memran; ż membranę; Ms. m membranie; ż membranie; ~ lm M. m albo ż uż. nosob. membrany; D. m membranów; ż membran; B. m uż. nosob. membrany; membrana; N. m albo ż membranami; Ms. m albo ż membranach
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWaruje przytym Jego Mość Pan Chorąży, y speciali submittować się inscriptione będzie powinien, aby przyszłey da Bóg Jey Mści Paniey Małżonki do żadnych zapisów, ani alienatij dóbr, y Sum przerzeczonych także Contractów, Testamentów, Membranów nieprzywodził, y żadnem sposobem tak na swą osobę iako i na insze iakiekolwiek subalternas personas, alienationes nieotrzymywał, bez ossobliwego pozwolenia J. M. Pana Starosty Kałuskiego iako Brata rodzonego, a to sub nullitate takowych Contractów. InterZamKoniec 362. UBOGI SZLACHCIC A ŁYSY Prosił mię w dziewosłęby ubogi a łysy; Kiedy przyszło zwyczajnie umawiać zapisy, Pytają mnie rodzicy przez swe przyjacioły, Na czym będą. Ja rzekę, że da membran goły, Który słusznie u niego tak wielkiej jest wagi, Bo zrówna najbogatsze panieńskie posagi: Im lepiej na podpisie przyłoży pieczęci, Tym się z reformacyjej pewniej nie wykręci. PotFrasz1Kuk II 38. Wejrzyj jeno w ich rejestra kredytorskie, w karty, membrany i asekuracyje, a pewnie więcej dłużników niż tysiąców intraty i substancyi narachowawszy, żadnego z nich prawem wdzięczności nie obaczysz u stołu albo w sekretniejszym pokoju. MałpaCzłow 272. Pargaminu zás z tąd Origo et materies. Eumenes nie iáki skorek cielęcych zażywaiąc do pisania, Authorem iest Pargaminu, nazwanego po Łacinie Pargamena, iż w Mieście Pergamus, pierwszy usus iego zaczął się. Ináczey zowie się Membrana, że Membra cielęce pokrywá, teste Pancerollo. ChmielAteny1755 I 982. Kupił ieden membránę ná 2848 zł. y 10 gr. GorAryt 155.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: