W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2012
ASTROLOG rzecz. m
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI, XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. astrolog; D. astrologa; C. astrologowi; B. uż. żyw. astrologa; N. astrologiem; W. astrologu; ~ lm M. uż. osob. astrologowie // astrolodzy; D. astrologów; C. astrologom; B. uż. osob. astrologi // astrologów; N. astrologi; W. uż. osob. astrolodzy
Etymologia: <łac. astrologus, z gr.>
Znaczenia:
1. »człowiek przepowiadający z gwiazd przyszłość, układający kalendarze i wróżby; łączący wiedzę z różnych dziedzin, jak magia, medycyna, astronomia, filozofia«: Jesli tak Pan Astrolog wrożyć będzie/ słusznie abyśmy ie[m]v wierzyli. SzemGrat 57. Sąśmy prawi Astrologowie, Philosophowie y Magowie. AndPiekBoh 161. Boś Ty nie iest Barlaam, on moy Mistrz kochany, Aleś Astrolog biegły Nachor mianowany. DamKuligKról 211. Ieżeli z gwiazd y Planet mogą co pewnego przepowiedzieć Astrologowie? TylkRoz 25. Ci [przepowiadający przyszłość] są albo Czarownicy [...] albo Snow wykładacze, albo Astrologowie, czyli kalendarznicy. BystrzInfAstrol 13 nlb.. Cesarz Chrześciański [...] gdy obaczył/ że się zapalił Kometa na powietrzu rzekł do [...] Astrologa/ iż to nic inszego nie znaczy/ tylko odmienność Krolestwa/ y śmierć wielkich y zacnych ludzi. ŻędzKom B4v - C1.
2. »człowiek badający ruchy ciał niebieskich, astronom«: [...] wedle vpátrzenia Astrologow, Niedźwiadkowe sáme nożyce wielkie, zdádzą się zastępowáć plác Wagi. OvOtwWPrzem 65. Tysiąc ośm set y ośm gwiazd; iako rachuią Astrologowie nayrośleyszych wyszarpnąwszy [...] roskażę przyszyć do żupana swego. AndPiekBoh 129. Astrolog gwiazdy licząc/ iako ktora błyśnie/ A tu go pod Kolana/ kozieł rogiem trykśnie. KochProżnLir 36. Roku Panskiego 1681 Kometa Wielki [...] na Niebie się ziawił [...] ktorey Ogon według Astrologow, od Gwiazdy wynikaiącey na 90 Graduszow sie rosciągał. KomonDziej 195. Przyszłych rzeczy przepowiadacze nie tylko sobie niesławę przez nieprawdziwe domysły iednaią, ale w tęż censurę nieomylne Astrologow konsequencye y ich poważną naukę wprawuią. BystrzInfAstrol 13 nlb..
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *ASTROFIL, *ASTROL, *ASTROLOGASTR, *ASTRONOLOG, ASTRONOM, ASTRONOMISTA..
Autorzy: PK, WM