W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
CZUPRYNA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. czupryna; D. czupryny; B. czuprynę; ~ lm D. czupryny; Ms. czuprynach
Znaczenia:
»włosy na głowie«: Rzatko obaczyc bylo czuprynę tylko łby iako Pudła naywiększe. PasPam 190v. Spoyrzy krol na Skorkę zatka oczy iedną ręką, drugą ręką się porwie za czuprynę. PasPam 255v. Przyszedłem ci był zas prędko ad perfectionem Zdrowia tylko że Czupryna precz wylazła. PasPam 78v. Co ia iuz pamiętam odmienney co raz mody w sukniach, w czapkach [...] nawet w Czuprynach Gestach, w Stąpaniu y w witaniu. PasPam 79v. Tu młodz y młodzsze pacholęta stoią Patrzą na pany, fantazyią stroią: Tu z inszych drudzy animusz stopyrcą, Czupryny głaszczą, y piętami wiercą. OblJasGór 143v. Do Łysego Herbownego obmowce. Pies w Czaszy Herbem, głowá; u Szláchcicá Łysá Barżo poszłá ná Cárę [...] Nie boiąc o czuprynę, co geby przypłaca? Szczeka, y ludzi dobrych, swym ozorem maca. PotPocz 142.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: wołoska czupryna: A oto pyszny generalstwa, pułkownictwa, rotmistrzostwa predykament, jedna bez kary licencyja i szarpanina, szacowny towarzystwa przywilej, sama wołoska czupryna [...], stempel za pasem, cybuch za kołnierzem albo ruchawe morzysko i gryzienie, szarawary pohane, haust bezmierny, brawura i grube znaczą obyczaje. MałpaCzłow 283.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: blachmalowa czupryna »siwizna«: Dosłużył się Blachmalowey Czupryny a przez cały wiek słuzby swoiey nie był w okazyiey. PasPam 147-147v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas