ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2020
*MĘDROSZKA I, *MĘDROSZEK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Formy: lm M. uż. osob. mędroszkowie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiLecz co my mizerni Teologowie (Xięża) rádźiemy/ mowiemy y uczymy: to oni niby niejácy z niebá Mędroszkowie ponieważáją/ wzgardzáją/ pysznym y hárdym okiem przenoszą. GdacPrzyd 63. Ztąd znáć że Ciceronowe pismá/ tákże Iulii Caesaris y inszych ktorychkolwiek stárych Authorow w ktorych wyborną Láćinę widźiemy/ mędroszkowie tych świezszych ledwie nie nászych wiekow przerobili: ponieważ w nich niemász nic ták śmiesznych słow stároświeckich iákie bywáły zá ich wiekow/ y długo potym. DembWyw 17.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka:ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2020
*MĘDROSZKA II rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: ante 1689
Formy: lp D. mędroszki
Znaczenia:
»wódka«: Miałam ja nieboszczyka, a bodaj był nie umierał, który mi złego słowa nie rzekł, chociam na to zarabiała, ba i napijałam się mędroszki z kmoszkami. MatłBabBad 177.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: