ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2021
WKM. skrót od WASZA KRÓLEWSKA MOŚĆ
Warianty graficzne: WKM. , WKMĆ , WKMŚĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: lp M. wkm.; D. wkmści // wkmci; B. uż. nżyw. wkmć // wkm.; N. wkmcią; Ms. wkmci; W. wkm.
Znaczenia:
»Wasza Królewska Mość«: [...] proszę, aby WKM. zgoła tego dalej podawać i tym się sławić a pobożności swej (która nas w nadziejej łaski Bożej i Opatrzności do końca jego św. nad WKMcią i tą Rzpltą zatrzymawa) w wątpliwość przywodzić raczył zaniechać. SkryptWojCz II 266. Te jednak rzeczy snadniuchno WKM. uspokoić możesz, idąc za wolą Bożą, której tak znaczne znaki WKM. ma i za tą, której też On sam per media WKMci użyczać raczy, do ochrony sławy, sumnienia i fortunnego powodzenia służące, zdrową radą. SkryptWojCz II 274-275. [...] jeden z teraźniejszych konfidentów i o WKMci to twierdził, iż i one deliberatoriae z strony rodzonej pierwsze samej arcyksiężny JMci starej, która owaki respons od CJMci, jak i owaką deklaracyą Ojca ś. była sposobiła, gwoli do nas rozesłane były [...]. SkryptWojCz II 278. Z Sokala ipso die transfigurationis Domini po wotywie, za WKM. mianej, anno 1605. SkryptWojCz II 282. Za te ośmnaście lat panowania WKMci po wszystkie czasy z efektów wszelakich et ex conatibus doznaliśmy tego, że nas WKMć, wierne rycerstwo swoje, nie tylko w wielkiej wzgardzie, której stan przodek w królestwie mając, odnosić od WKMci nie powinien, ale też i za nieprzyjacioły WKMć nas mieć raczysz. PękosRytwCz II 159-160. Rachuię się sam z Sobą co mi do Maiestatu WKMSCi P. M. Młgo taką sprawiło promocyią [...]. PasPam 147v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: