W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2008
*RĘCZNY przym.
Słowniki:
SStp, L, SWil, SJP notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?) nie notują
Formy: lp D. m ręcznej; B. ż ręczną
Znaczenia:
»obsługiwany rękami«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: armata ręczna: Armatę już swoję ręczną pooddawawszy [Polacy], tem snadniej jako bezbronnych zewłóczyli [napastnicy] ze wszystkiego. NiemPam 75. ▲ ręczna strzelba:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ręczna broń (sz. zm.): Brazidas też Hetman Grecki/ będąc od nieprzyiácielá swoiego bronią ręczną przebity/ gdy go ułápił/ tąż bronią iego sam go przebił. StarKaz II, 521. Polak [...] to grotami to reczną bronią vgania się y sciera sczerze sturkami y statarami. HerbOr 539. Cisz Commiszarze Naszi postanowili aby Miesczanie Na szi [...] Posłuszenstwo Zamkowi we wszytkim oddawali [...] aby [...] kazdy Snich za naymnieyszym roskazaniem Vrodzonego Starosty Naszego [...] powinien był z Ruszniczą y bronią reczną przy Vrodzonym Staroscie Naszym albo iego Nasmiesniku [...] ruszyc sie. KomonDziej 114v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas