ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2023
MUNIMENTrzecz m, MUNIMENTUMrzecz n
Warianty fonetyczne: MUNIMENT, MONIMENT
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. m moniment // muniment; n munimentum; ~ lm M. m albo n uż. nosob. munimenta // monimenta; D. m albo n munimentów // monimentów; B. m albo n uż. nosob. munimenta // monimenta; N. m munimenty; m albo n munimentami; Ms. m albo n monimentach // munimentach
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZłotemi Munimenty Akcye wygrawa/ A prostaczek w prawdźie swey z vbostwá vstawa. WitkWol D2. Moniment/ dokument. Polonicè Práwny spisek/ práwo náco świádécznié/ ábo urzędownie nápisáne. Instrumentum litis, Quintil. Monimentum, Cic. [...] Kn 424. Pisárzá iednego/ podobno źle regestrá Páńskie/ ábo Munimentá Sądowe piszące[g]o nászli Czárći chcący go z sobą zá iego niepráwośći porwáć/ álić on krzyknie. StarKaz 15. W Krákowskiey Akádemii z wielkim cnoty y náuki zaleceniem przepędźiwszy lat kilka, ná dworze potym Zbigniewa Oleśnickiego Biskupá Krákowskiego w osobliwszym był respekcie, dla wielkiego przezoru y dowcipu, ták dálece, że w siedmnastu tylko leciech będącemu Długoszowi, Zbigniew całego Dworu swego administracyą zlecił: popisałá się tam záraz industrya iego, kiedy wszystkie monimentá, práwá, prowentá, fundácye Biskupow Krákowskich , ktore przez niedozor zarzucone, albo zaniedbane y práwie zagubione były, pięknym porządkiem zebrał y skonnotował. NiesKor II 39. Wykręcał się w tej sprawie Grabowski sędzia, chcąc się zrzec tej remisy, kładąc ekspensa swoje na konkurencji do siostry mojej łożone, ale że w remisie konsystorskiej wyrażono było, że onus delationis na siebie assumpsit, za czym kopia spraw poszła abscessis omnibus dilationibus et beneficiis iuris bez żadnych godzin, obmów i munimentów, i rozprawa sub amissione causae et poena personalis infamiae na kadencji nowogródzkiej nakazana. MatDiar 165.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTám w Rátuszu/ czterech/ co nayznácznieyszych obaczysz Osob/ y Mężow Nagrobki y Monimentá/ tych/ ktorzy/ to; (pierwszych y dawnieyszych lat/) rządźili/ y w swoiey trzymáli mocy miásto. DelicWłos 259.
3. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZe Munimenta, albo Fortyfikacye tryangularne są niedoskonałe; pięcią węgielne dobre, Polygona, albo wielu węgielne naylepszé, z doswiadczenia Bellatorow Iedney strony każdey, albo sciany długość ma bydź na stop tysiąc uniwersalnie: Włosi daią tylko po stop ośm set, inne Narody inaczey. ChmielAteny1755 I 234.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: