W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2017
POCHÓD rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1626-1639
Formy: lp B. uż. nżyw. pochód; ~ lm B. uż. nosob. pochody
Znaczenia:
1. »ruch, poruszanie się«: ZACHEUSZ zwał się mieszczanin krak[owski], ojca jego zwano Giez-nar, to jest po polsku: chód głupi; iz szpetny pochód miał, stąd go tak nazwano. TrepNekLib k. 449. Ledwie na wiosnę Kiedy zgor spádáią Ogrzane Sniegi taki pochod maią Iak z tych pras rzeka, mieszaiąc piąn siła Gwałtownym biegięm do morza pędziła. OblJasGór k 145v.
2. »deska służąca za ławę, siedzenie na tratwie, łodzi«: A zatym pochody Zbierać poczną. Włoch musiał na ląd wysieść z wody. KorczWiz 104.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK